Dansend geven

Samuël Visser, mijn goede vriend en oud-huisgenoot, heeft onlangs een blog geschreven over ‘het geven in de kerk’. Ik was hier ontzettend door geïnspireerd en kon het eigenlijk niet laten om dit met jullie te delen. Deze blog gaat met name over de houding achter het geven, die bij ons in het Westen soms anders lijkt te zijn dan bij onze Afrikaanse broeders en zusters. Dus zit er niets anders op: laten we leren te geven!

“Vrijgevigheid. Misschien nou niet per se het meest populaire onderwerp in onze samenleving. Geven is goed, daar is iedereen het over eens, maar zodra je mensen gaat aansporen om te geven wordt het gevaarlijk. Dan komt heel snel de gedachte ‘ben je me nu aan het oordelen?’

Gevaarlijk onderwerp

In onze samenleving is het een gevaarlijk onderwerp. In de rest van de wereld daarentegen, wordt hier heel anders mee omgegaan. Ik ben opgegroeid in een internationale kerk met veel culturen, waaronder ook Afrikanen. Ook ben ik zelf meermaals in Afrika geweest. Wanneer het daar tijd is voor de collecte gaat er geen mandje rond, nee, de mensen gaan dansen! Het mandje met geld komt niet naar jou toe, het lijkt er niet op dat er van je verwacht wordt te geven. Nee, je gaat zelf naar het mandje toe, je wilt geven. Iedereen staat op en gaat letterlijk al dansend naar voren om daar zo vrolijk hun geld te geven. Dit eerstehands meemaken was voor mij een eyeopener. Zo kan het ook! Het is niet ‘dat onderdeel in de dienst dat er ook nog even bij moet’, maar het is hét feest van de dienst!

Dansen naar de bak met geld?

Wat betekent dat specifiek voor onze kerken? Moeten we nu ook maar iedereen de opdracht geven te dansen naar de bak met geld toe? Cultuurverschillen zijn er gelukkig met een reden, mensen zijn simpelweg anders. Mijn punt is de houding om het geven heen. De houding waarin je wilt geven, niet één waarin dat van je verwacht wordt.

Houding

Ook in de Bijbel komt de intentie van het geven terug. Het is direct één van de meest bekende Bijbelse teksten over geven, in Marcus 12:41-44: “Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans (red.: Romeinse bronzen munt) in. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’” In dit gedeelte laat Jezus ditzelfde punt op een andere manier zien. Dat je geeft is niet wat de daad van geven speciaal maakt. Het is de houding waarmee je geeft. Als je je hele levensonderhoud in een kist stopt, doe je dat met heel andere intenties dan wanneer je een paar euro geeft op zondag. Geven gaat Hem niet om het bedrag dat je doneert, geven gaat Hem om je houding. Als jij met tegenzin twee euro geeft, is dat heel anders dan wanneer je buurman met vreugde 50 cent geeft.

Vrij om te geven

Ik wil je dus ook aansporen dat, als je de volgende keer dat mandje met geld langs ziet gaan, je let op je houding. Krijg je een bepaalde tegenzin, probeer je houding dan aan te passen. Denk aan onze dansende Afrikaanse broers en zussen. Denk aan de weduwe die haar hele levensonderhoud geeft. Let op je intentie, niet op het bedrag. Daar gaat het niet om. We zijn vrij om te geven, we mogen geven!”

Geef je liefde

Side note: ik denk dat je ‘geven aan God’ veel breder kunt trekken dan alleen het geven van geld. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan het Koninkrijk van God. God geniet er net zo van als jij je tijd geeft, je gebed, je gedachten en je liefde. Aan de andere kant is het, zoals beschreven in Samuëls blog, ook prachtig om te geven vanuit liefde. Al heb je maar één euro, je zou er bijvoorbeeld toch 0,10 cent van kunnen uitdelen. God kijkt niet naar het bedrag, Hij kijkt naar je hartsgesteldheid. Hij kijkt naar je motieven, ofwel je motivatie om te geven.

Jezus gaf Zijn leven voor ons. Wat wil jij deze week graag (uit liefde) teruggeven aan God?

Photo by Melody Jacob on Unsplash