De perfecte christen is niet perfect

De perfecte christen, velen hebben een plaatje in hun hoofd van hoe die persoon er uit ziet. Misschien heel netjes, niet schelden, goed gekleed, goed gedrag… Soms kan dat best als een druk aanvoelen. Je bent christen, dus moet je een voorbeeld zijn. Vandaag wil ik je laten zien dat dit niet waar is, de perfecte christen is juist niet perfect. 

Jezus bevrijdt

Het eerste wat ik je wil meegeven is dat je voor God al helemaal niet perfect hoeft te zijn. Je hoeft niet in schuld te leven of je schuldig te voelen als je met dingen worstelt die niet goed zijn. Het belangrijkste dat je moet beseffen is dat als jij perfect zou zijn, Jezus voor niks is gestorven. Zoals hij zelf zegt, de zieken hebben een dokter nodig, niet de gezonde. Zo is het met ons, Jezus is voor jou gekomen juist omdat je zondigt, juist omdat je niet perfect bent. Hiermee praat ik zondigen niet goed en zeg ik niet dat je dus maar kan doen wat je wilt. Nee, maar wat ik wel wil zeggen is dat je mag leven in de vrijheid van de verlossing. Je bent niet perfect, je zondigt, maar Jezus heeft je daarvan bevrijdt. Je mag dus weten dat God je nu niet met al die imperfecties ziet, Hij ziet je door Jezus offer heen, dat jouw zonden heeft weggewassen.  

Jezus vraagt geen perfectie

Perfectie heeft Jezus dus nooit van je gevraagd, dan zou je Hem niet nodig hebben. Jezus is voor jou gekomen, omdat je zondigt. Omdat je verkeerde dingen doet. Dat is het voorbeeld van een christen, je hebt Jezus nodig omdat je verkeerde dingen doet. Jezus is als een dokter voor de zieke mensen. Laat dit zien aan de mensen om je heen! Je hoeft dus geen perfect plaatje te laten zien aan de mensen om je heen, juist door jouw imperfectie heen kan je laten zien hoe jij Jezus nodig hebt in je leven, hoe Zijn verlossing jou vrij zet. Jezus gebruikt namelijk alles voor het goede, gebruik dus jouw pijn en zonden om Jezus goedheid en liefde te laten zien. Hij is namelijk voor de zondaars gekomen, en dat zijn wij allemaal.  

Heb jij het gevoel dat je perfect moet zijn?