Wat geloof jij?

Wat geloof ik? Om te beginnen geloof ik dat een normale trap niet in elkaar zakt als ik erop ga staan, dat ik niet direct zal omvallen als ik ga fietsen en dat een kopje koffie niet zomaar uit mijn hand valt. Ik vind het weer iets moeilijker om te geloven dat als ik een vliegtuig in zou stappen, het gevaarte in de lucht blijft en dat als ik een parachutesprong maak mijn parachute ook daadwerkelijk openklapt. Ik vind het nog moeilijker om te geloven dat als een lift defect is, hij me naar de juiste verdieping zal brengen of dat ik een diploma zal krijgen zonder op school te zitten.

Natuurwetten

Oké, als we nog even door gaan, zal mijn geloof van nihil tot geen geloof gaan. Bepaalde dingen geloven we gewoon, omdat het zich al zo vaak heeft bewezen dat we er geen aandacht meer aan besteden. Andere dingen blijven gewoon ongeloofwaardig. Dit, omdat het zich nog niet ‘bewezen’ heeft, of gewoon onlogisch is aan de hand van menselijke maatstaven. Als ik spring gelooft iedereen dat ik weer op de grond beland, omdat dit de wet van de zwaartekracht is. Zo heeft God enorm veel wetten in de natuur gestopt. Natuurwetten zijn wetmatigheden die altijd gelden en nooit veranderen. We kunnen het met ons verstand beredeneren en koppelen hier weer formules en berekeningen aan. Het is een soort belofte waar iedereen op vertrouwt.

Wat is mijn punt?

Ook de Bijbel staat vol met beloftes, maar toch wordt het vaak niet 1,2,3 geloofd. Beloftes van voorspoed, genezing, rijkdom en zegen. Wetten die ervoor zorgen dat wij het Koninkrijk van God beërven. Sla je Bijbel maar eens een keer open en zoek naar beloftes. Er staan er enorm veel in! Het verschil is alleen dat deze beloftes en wetten van het Koninkrijk van God niet goed te beredeneren zijn met ons verstand. Lopen over water….ehh, je bedoelt waterskiën? Water in wijn veranderen….ehh, je bedoelt limonadesiroop toevoegen? Ik kan nog vele voorbeelden geven. De Bijbel is een verzameling van gebeurtenissen die niet goed te bevatten zijn met ons menselijk brein dat zoekt naar logica.

1 Kor 2:13-15 BB Maar mensen die Gods Geest niet hebben, kunnen de dingen van Gods Geest niet begrijpen. Ze vinden ze belachelijk. Ze kunnen ze niet begrijpen, omdat ze alleen geestelijk te begrijpen zijn. Maar mensen die Gods Geest hebben, kunnen alles begrijpen.

Het is dan ook echt een geloofsdaad, wanneer gelovigen dingen doen in geloof, terwijl het niet zichtbaar is met onze zintuigen en niet te beredeneren is met ons menselijke verstand.

Hebreeën 11: 1 BB Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we (nog) niet zien.

Maar ook geloofsdaden komen niet uit het niets. Ze zijn gebaseerd op beloftes en wetten van God. Ik kan hierin nog zo veel groeien!

In Hebreeën 11 staat een hele opsommingen van geloofshelden. Ze hadden geloof op het moment dat het menselijk gezien onmogelijk was! In mijn vorige blog, op Tweede Kerstdag, heb ik ook over zo’n geloofsheld geschreven: Maria! Lees de blog hier terug.

Romeinen 10:17 NBG
Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

Mooi lied om de komende weken te luisteren: By Faith – Keith & Kristyn Getty

Photo by Olivia Snow on Unsplash