3 tools voor als je in deze crisis dreigt te verdrinken

Een tijdje terug las ik een bemoedigende nieuwsbrief van Joyce Meyer. Misschien heb jij hem ook wel gelezen. De brief ging over de onrustige tijd waarin we leven: een tijd waar de wereld geteisterd wordt door een pandemie. Het coronavirus. Misschien hebben de laatste ontwikkelingen je wel bang gemaakt. Weet je niet meer hoe het nu verder zal gaan en wat je moet of kan doen. Ik herken deze vragen. Dat is best heel lastig. Weet dat God het fijn vindt, als je Hem deze vragen stelt. Hij praat er graag over met jou. Hoe? Door al je zorgen aan Hem te vertellen en Hem te vragen wat Hij (de Heilige Geest) tegen je wil zeggen. En door naar het woord van God te luisteren.

Stil

Wees dan een tijdje stil. Vaak is het eerste wat in je opkomt een woord van God. Toetsen kun je het altijd, door de Bijbel ernaast te leggen en te kijken of de strekking van de boodschap overeenkomt met eigenschappen van God die in de Bijbel beschreven staan. Zorgt het voor veel onrust en angst? Weet dan dat onze God een God van orde en vrede is. Dan weet je dat het niet van God is. Simpel is het niet altijd, maar het is wel heel bemoedigend en mooi om te proberen om naar God te luisteren en Zijn stem te verstaan. Kijk bijvoorbeeld naar het woord van God. Net als de jonge Samuël kun je zeggen: “Spreek Heer, want Uw knecht hoort (luistert)” 1 Sam. 3: 9.

Ik wil de brief van Joyce Meyer graag met je delen. Hopelijk helpt het je en geeft het je die praktische handvatten die je nodig hebt. Sterkte toegewenst in deze tijd, en bovenal Gods rijke zegen voor jou!

Brief

Het zijn onzekere en onrustige dagen. En zelfs als christen kan het moeilijk zijn om je geen zorgen te maken. Ik wil je graag bemoedigen: God is niet geschokt of verbaasd. Hij staat boven de tijd. Hij kent het begin tot het einde. En Hij helpt ons door deze moeilijke tijd heen en laat ons er sterker uitkomen. Met God is alles mogelijk.

Met dat in gedachten wil ik drie dingen met je delen die je op dit moment proactief kunt doen als het gaat om de wereldwijde impact van dit virus.

1. Bid en vraag God om wijsheid, onderscheidingsvermogen en leiding voor jou, je gezin, de regeringsleiders en iedereen die hierbij betrokken is en erdoor getroffen wordt. In de eerste plaats vragen we God om wijsheid en leiding.

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. – Jakobus 1:5

2. Geef angst geen ruimte. Als verontrustende en angstige gedachten je overvallen, kun je hardop zegen: ‘Ik zal niet vrezen en ik neem geen beslissingen gebaseerd op angst. Deze strijd is van de Heer in ik stel mijn vertrouwen op Hem!’ Je kunt vrij zijn van angst en in wijsheid en vrede wandelen.

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. – 2 Timoteüs 1:7

3. Proclameer (note – dit betekent: openlijk bekendmaken, afkondigen, uitroepen) Gods Woord en Zijn beloften over jou en je gezin! Als je Gods Woord uitspreekt over jezelf en je gezin ben je bezig met geestelijke oorlogsvoering en bestrijd je de plannen van de vijand.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. – Hebreeën 4:12

Photo by Ben White on Unsplash