Week van gebed 5: Gebed voor de schepping

Vandaag is het de achtste en laatste dag van de Week van gebed. “Heel de schepping” is het thema dat vandaag centraal staat. God houdt van heel de schepping. Bij alles wat Hij maakte, zag Hij dat het goed was, Hij heeft de hele schepping mooi en goed gemaakt. God laat Zijn schepping niet in de steek. In het verhaal van Noach sloot God een verbond. Niet alleen met Noach of de mensheid, maar met de hele schepping. “Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde.” Genesis 9:13

Net zoals Hij herstel voor ons mensen wil, wil Hij ook herstel voor de rest van de schepping. “God wilde zelf aanwezig zijn in Christus. Want hij wilde via zijn Zoon vrede brengen tussen de schepping en zichzelf.” (Kolossenzen 1:19-20)

Gebrokenheid

Maar net als bij ons mensen, is er ook in de rest van de schepping nog sprake van veel gebrokenheid. Daarom is het ook iets dat we mee mogen nemen in ons gebed. Als we voor iets bidden, hoeven we niet altijd zelf woorden te bedenken. Je kunt ook bidden met woorden die iemand anders al bedacht heeft, een gebed dat iemand anders heeft opgesteld. Een bekend voorbeeld is het Onze Vader, waarvan Jezus de woorden aan ons geleerd heeft. Maar ook in latere tijden hebben mensen gebeden gemaakt, die wij kunnen bidden op momenten dat we zelf niet de juiste woorden kunnen vinden.

Ik vind zelf het gebed van Paus Franciscus over de zorg voor de schepping erg mooi.

Gebed voor onze aarde

Almachtige God,
u bent overal aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in het kleinste van Uw schepselen,
Teder omarmt u alles wat bestaat.
Stort over ons de kracht van Uw liefde uit zodat
wij het leven en de schoonheid beschermen.
Vervul ons met vrede,
zodat wij als broeders en zusters leven
en niemand kwaad doen.
God van de armen,
help ons te redden wat op aarde in de steek gelaten en vergeten is,
maar wat in Uw ogen zo kostbaar is.
Genees ons,
zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling of vernietiging.
Raak de harten aan
van hen die alleen winst zoeken
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding
te zien, zodat wij vol verwondering tot bezinning komen
en gaan inzien dat wij,
op onze weg naar Uw oneindig licht,
diepgaand verbonden zijn met alle schepselen.
Dank U dat U alle dagen met ons bent.
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

Bid jij vandaag mee voor de schepping?

Heb je de eerdere blogs voor de Week van Gebed al gelezen? Je kan ze hier vinden: connected blijven, samen bidden . Bijbel lezen en een eenheid vormen.

Photo by Ravi Pinisetti on Unsplash